Zaraza, choroba i śmierć we wczesnym chrześcijaństwie - zaproszenie do publikacji w "Vox Patrum"

2020-09-15

W ostatnim czasie wszyscy zostaliśmy doświadczeni trudnościami związanymi z pandemią COVID19 i tym, co się z nią wiąże – chorobą, osamotnieniem, zamknięciem, zagubieniem, a nawet śmiercią. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie pojawiały się zarazy, epidemie, które siały zamęt, zniszczenie i śmierć, dlatego wobec współczesnych wydarzeń chcielibyśmy się przyjrzeć w jaki sposób odnosili się do nich pisarze wczesnochrześcijańscy, teolodzy, historycy Kościoła i duszpasterze oraz czy i jak odzwierciedlały się one w teologii, w dziełach literackich, w codziennej praktyce duszpasterskiej i w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Chcielibyśmy znaleźć we wczesnym chrześcijaństwie, wzór myślenia, odniesienia i postępowania wobec epidemii, choroby i śmierci. Dlatego redakcja Vox Patrum zaprasza badaczy antyku chrześcijańskiego do zgłaszania tekstów dotyczących proponowanego tematu.

Teksty prosimy przesyłać do 15 lutego 2021 za pośrednictwem strony www.voxpatrum.pl