Juliusz Jundziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa rzymskiego, SACh 3, Warszawa 1984, ATK, s. 254.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Salamon, M. (1987). Juliusz Jundziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa rzymskiego, SACh 3, Warszawa 1984, ATK, s. 254. Vox Patrum, 12, 453-461. https://doi.org/10.31743/vp.10566

Maciej Salamon 
Polska  Poland