Leszek M. Krusiński, Znaczenie wyrazów "fides" i "fidelis" w "De Trinitate" św. Augustyna, Lublin 1985, maszynopis, s. 150.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Wójtowicz, H. (1987). Leszek M. Krusiński, Znaczenie wyrazów "fides" i "fidelis" w "De Trinitate" św. Augustyna, Lublin 1985, maszynopis, s. 150. Vox Patrum, 12, 471-473. https://doi.org/10.31743/vp.10571

Henryk Wójtowicz 
Polska  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>