Piotr Kochanek, Program wychowania młodzieńca według "Jambów do Seleukosa" Amfilochiusza z Ikonium, Lublin 1985, maszynopis, s. 110 + 20.


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1987-08-23


Longosz, S. (1987). Piotr Kochanek, Program wychowania młodzieńca według "Jambów do Seleukosa" Amfilochiusza z Ikonium, Lublin 1985, maszynopis, s. 110 + 20. Vox Patrum, 12, 474. https://doi.org/10.31743/vp.10573

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>