Return to Article Details Piotr Kochanek, Program wychowania młodzieńca według "Jambów do Seleukosa" Amfilochiusza z Ikonium, Lublin 1985, maszynopis, s. 110 + 20. Download Download PDF