Contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul


Abstract

The subject of the article are contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul. In our work, we refer to: The Rule of the Four Fathers, Second Rule of the Fathers, The rules of St. Makary, Eastern Rules and Third Rule of the Fathers. These rules contain rudiments that define the organization of monastic life, including matters related to contacts with the world outside its walls. Therefore, we analyze issues related to: admitting new monks to the community, contacts with pilgrims, receiving guests from the clergy, moving brothers between monasteries, going beyond the walls of the monastery, or contact with women. These rules enrich each other. They explain why these matters were so important and detailed. Such contacts could be dangerous to the spirituality of the brothers and could interfere with the achievement of the overarching goals - serving God and striving for salvation.


Keywords

monastic rules; monastery; religious orders; Gaul; monastic life

Druga Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 55-60.
Reguła Czterech Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 41-54.
Reguła Ojca Makarego, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 61-68.
Reguła Wschodnia, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 75-92.
Trzecia Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 69-74.
Colombás G.M., Il monachesimo delle origini, t. 1, Milano 1990.
Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tł. J. Dembska, ŹM 22, Kraków – Tyniec 1999.
Guillaumont A., U początków monastycyzmu chrześcijańskiego, tł. S. Wirpszanka, ŹM 38, Kraków 2017.
Hemperek P., Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 16/3-4 (1973) s. 209-229.
Kanior M., Monastycyzm chrześcijański. Geneza, formy, cel, „Peregrinus Cracoviensis” 1 (1995) s. 19-32.
Ościłowski K., Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych, „Vox Patrum” 56 (2011) s. 437-445.
Piłat J., Wstęp, w: Wczesne reguły monastyczne w Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 9-33.
Pochwat J., Specyfika głównych ośrodków życia monastycznego w Galii w IV i V wieku, „Polonia Sacra” 21/3 (2017) s. 107-128.
Starowieyski M., Starożytne reguły zakonne, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27/2 (2014) s. 243-251.
Szewczul B., Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych, „Prawo kanoniczne” 60/1 (2017) s. 35-61.
Wygralak P., Znaczenie klauzury w życiu duchowym mniszek. Nauczanie św. Cezarego z Arles, „Vox Patrum” 65 (2016) s. 717-726.
Żurek A., „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku, „Vox Patrum” 55 (2010) s. 809-820.

Published : 2021-09-15


Bekus, E., & Majewski, Łukasz. (2021). Contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul. Vox Patrum, 79, 27-38. https://doi.org/10.31743/vp.12654

Ewelina Bekus  ewa.bekus@wp.pl
UJD w Częstochowie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1971-5845
Łukasz Majewski 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8181-6092