Józef Grzywaczewski, The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 378.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Szram, M. (2018). Józef Grzywaczewski, The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 378. Vox Patrum, 70, 693-695. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3648

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>