Kasiodor Senator, Variae, tłum. Anna Kołtunowska: Przedmowa + księgi I-V i IX, oraz Robert Sawa: księgi VI-VIII i X-XII; rewizja przekładu i opracowanie: Monika Ożóg – Henryk Pietras SJ, Źródła Myśli Teologicznej 79 = Synody i Kolekcje Praw 11, Kraków 201Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Longosz, S. (2018). Kasiodor Senator, Variae, tłum. Anna Kołtunowska: Przedmowa + księgi I-V i IX, oraz Robert Sawa: księgi VI-VIII i X-XII; rewizja przekładu i opracowanie: Monika Ożóg – Henryk Pietras SJ, Źródła Myśli Teologicznej 79 = Synody i Kolekcje Praw 11, Kraków 201. Vox Patrum, 70, 734-736. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3659

Stanisław Longosz 
Lublin  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>