Św. Jan z Damaszku, Rozprawa Saracena i Chrześcijanina


Abstract

Prezentowany tekst jest przekładem na język polski Rozprawy Saracena z Chrześcijaninem (Disputatio Christiani et Saraceni), przypisywanego ostaniem Ojcu Kościoła na Wschodzie – Janowi z Damaszku. Przekład został sporządzony z języka greckiego i zaopatrzony w komentarze odwołujące się do tematycznie podobnych tekstów Jana, oraz Teodora Abu Qurry. W komentarzach odwoływano się również do Koranu jak i do antychrześcijańskiej polemiki At-Tabariego. Aparat krytyczny został miejscami skonstruowany w sposób dwujęzyczny, tzn. w miejscach trudnych przywoływano zwroty techniczne w językach oryginalnych w celu porównania teksu Jana z Damaszku z tekstem Koranu. Taki zabieg pozwoli lepiej prześledzić płynność poruszania się Jana pomiędzy pojęciami technicznymi w języku greckim i arabskim. Dla lepszego śledzenia zmieniającej się dynamiki dyskusji, wprowadzono również śródtytuły, których nie posiada tekst grecki.


Keywords

John of Damascus; translation; The Dialogue between a Saracen and a Christian

Św. Jan Damasceński, Wykład Wiary Prawdziwej, przekł. Bronisław Wojkowski, Warszawa 1969.
Bielawski J., Koran, PIW, Warszawa, 1986.
Theodorus Abu curacarum episcopus, Opusculum, XXXV, kol. 1587-1591; Opus.XXXVIII, w: PG 97, kol. 1596.
M. Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad Muhsin Khan, The Noble Qur'an,in English language, Madinah, 2008.
The polemical works of ʿAlī al-Ṭabarī, The history o Christian -Muslim relation, t. 27,ed. R. Ebied, D. Thomas, Leiden-Boston, 2016.
Kotter P.B., Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 4 PTS 22. Berlin: De Gruyter, 1981.
Kościelniak K., Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje Szatana w kontekście odziaływań religii starożytnych, Kraków 1999, s. 226-261.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, Wraszawa 2002.
Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, przekł. Hanna Olędzka, Warszawa 1988.
Lampe G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.
Jurewicz O., Słownik Grecko-Polski, t. 1-2, Warszawa 2001.
Wehr H., A dictionary of modern written Arabic, ed. 3, Nowy York, 1960.
Khoury A. Th., Les Theologiens Byzantins et Islam, Textes et Auteurs (VIII-XIII s.), t. 1, wyd. 2, Louvian 1969
Badawi E. M., Haleem M. A., Arabic-English dictionary of Qur’anic usage, Brill, Leiden-Boston, 2008.
The Dialogue between a Saracen and a Christian, w: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, t. 1 (600-900), praca zbiorowa, red. T. R. Thomas, B. Roggema i inni, Laiden-Boston 2009, s. 295-300.
Haddad R., La Trinité divine chez les théologiesarabes 705-1050, Paryż 1985.
Louth A., St. John Damascene, Tradition and orginality in Byzantine Theology, Oxford 2002.
Maszkowski R., Obraz Jezusa w Koranie i wczesnej tradycji muzułmańskiej, na podstawie literatury niemieckiej, Lublin 2009.

Published : 2019-07-02


Karczewski, Łukasz. (2019). Św. Jan z Damaszku, Rozprawa Saracena i Chrześcijanina. Vox Patrum, 71, 659-680. https://doi.org/10.31743/vp.3664

Łukasz Karczewski  karczewski-lukasz@wp.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5654-040X