Ks. Janusz Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki. Obraz życia monastycznego w „Registrum epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego, Źródła Monastytczne, Monografie 6, Kraków 2018, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 437.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Stawiszyński, W. (2018). Ks. Janusz Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki. Obraz życia monastycznego w „Registrum epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego, Źródła Monastytczne, Monografie 6, Kraków 2018, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 437. Vox Patrum, 70, 758-761. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3668

Wojciech Stawiszyński 
Stanowisko  Poland
Most read articles by the same author(s)