IV Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu „wybrane aspekty kultury bizantyńskiej”, pt. „Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej” (Lublin, 16-17 XI 2017)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Kochanek, P. (2018). IV Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu „wybrane aspekty kultury bizantyńskiej”, pt. „Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej” (Lublin, 16-17 XI 2017). Vox Patrum, 70, 784-787. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3678

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>