XIV Międzynarodowe Kolokwium w Paryżu na temat Grzegorza z Nyssy: Homilie o Ojcze Nasz i ich bizantyńska recepcjaAbstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-12


Kochanek, P. (2018). XIV Międzynarodowe Kolokwium w Paryżu na temat Grzegorza z Nyssy: Homilie o Ojcze Nasz i ich bizantyńska recepcja. Vox Patrum, 70, 815-816. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3685

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>