Joseph Grzywaczewski, Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi, Warszawa 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 162.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Joseph Grzywaczewski, Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi, Warszawa 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 162. Vox Patrum, 68, 652-658. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3751

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>