Św. Nicetas z Remezjany, O czuwaniach sług Boga. De vigiliis servorum Dei, wstęp i tłumaczenie Magdalena Jóźwiak, Biblioteka Patrystyczna 1, Wrocław 2015, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ss. 56.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Nojek, P. (2018). Św. Nicetas z Remezjany, O czuwaniach sług Boga. De vigiliis servorum Dei, wstęp i tłumaczenie Magdalena Jóźwiak, Biblioteka Patrystyczna 1, Wrocław 2015, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ss. 56. Vox Patrum, 68, 671-674. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3754

Piotr Nojek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland