Alicja Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, ss. 159.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Alicja Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, ss. 159. Vox Patrum, 68, 675-678. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3755

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>