Ks. Bogdan Czyżewski, Piękno chrztu świętego, Kraków – Szydłówek 2016, Wydawnictwo Ikona, ss. 168.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Ks. Bogdan Czyżewski, Piękno chrztu świętego, Kraków – Szydłówek 2016, Wydawnictwo Ikona, ss. 168. Vox Patrum, 68, 684-691. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3757

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>