Dariusz Spychała, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, t. 1-2, Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 684.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szram, M. (2018). Dariusz Spychała, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, t. 1-2, Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 684. Vox Patrum, 68, 696-702. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3759

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>