Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach cyklu „z duchowości bizantyńskiej”: święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej (Opole, UO, 10-11 V 2016)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach cyklu „z duchowości bizantyńskiej”: święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej (Opole, UO, 10-11 V 2016). Vox Patrum, 68, 791-792. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3767

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>