Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2016/2017Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2016/2017. Vox Patrum, 68, 804-807. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3772

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>