Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza „Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim” (Lublin – Dąbrowica, KUL – UMCS, 18-19 V 2017)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza „Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim” (Lublin – Dąbrowica, KUL – UMCS, 18-19 V 2017). Vox Patrum, 68, 811-815. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3775

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>