Origeniana duodecimaAbstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Origeniana duodecima. Vox Patrum, 68, 830-832. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3785

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 4 5 6 7 8 9