III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w cesarstwie bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na bałkany” (Lublin, 26-27 XI 2015)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w cesarstwie bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na bałkany” (Lublin, 26-27 XI 2015). Vox Patrum, 66, 674-676. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3819

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>