Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, ss. 171.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szram, M. (2018). Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, ss. 171. Vox Patrum, 63, 505-508. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3842

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>