Maciej Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ss. 271.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szram, M. (2018). Maciej Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ss. 271. Vox Patrum, 63, 508-512. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3843

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>