Ks. Piotr Wojciech Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Theologia Radomiensia 7, Radom 2013, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, ss. 518.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Ks. Piotr Wojciech Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Theologia Radomiensia 7, Radom 2013, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, ss. 518. Vox Patrum, 63, 512-514. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3844

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>