Joseph Grzywaczewski, Hippolytus an Enigmatic Figure, Religie świata – świat religii 16, Lublin 2014, Wydawnictwo Polihymnia, ss. 147.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szram, M. (2018). Joseph Grzywaczewski, Hippolytus an Enigmatic Figure, Religie świata – świat religii 16, Lublin 2014, Wydawnictwo Polihymnia, ss. 147. Vox Patrum, 63, 524-527. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3847

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>