Ks. Marek Starowieyski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, OŻ 20, Kraków 2014, Wydawnictwo WAM, ss. 474.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Pyzik-Turska, M. (2018). Ks. Marek Starowieyski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, OŻ 20, Kraków 2014, Wydawnictwo WAM, ss. 474. Vox Patrum, 63, 541-544. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3851

Małgorzata Pyzik-Turska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)