Orígenes, Sobre los principios, edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez [wydanie tekstu łacińskiego, fragmentów greckich i tłumaczenie hiszpańskie], Fuentes Patrísticas 27, Madrid 2015, Editorial Ciudad Nueva, ss. 1047.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Pietras, H. (2018). Orígenes, Sobre los principios, edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez [wydanie tekstu łacińskiego, fragmentów greckich i tłumaczenie hiszpańskie], Fuentes Patrísticas 27, Madrid 2015, Editorial Ciudad Nueva, ss. 1047. Vox Patrum, 63, 556-559. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3856

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)