Ks. Marek Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015, Wydawnictwo Petrus, ss. 270.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szram, M. (2018). Ks. Marek Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015, Wydawnictwo Petrus, ss. 270. Vox Patrum, 63, 559-563. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3857

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4