Posiedzenia komisji bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2013/2014Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Posiedzenia komisji bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2013/2014. Vox Patrum, 63, 671-672. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3862

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>