VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: Margines społeczny i marginalizacja w starożytności (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 18-20 III 2015)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: Margines społeczny i marginalizacja w starożytności (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 18-20 III 2015). Vox Patrum, 63, 693-697. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3873

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>