Scrinium augustini – międzynarodowe sympzojum i warsztaty na temat „Listów” AugustynaAbstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Scrinium augustini – międzynarodowe sympzojum i warsztaty na temat „Listów” Augustyna. Vox Patrum, 63, 712-712. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3882

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>