Recepcja Biblii w liturgii: wymiary i perspektywy interdyscyplinarnych badańAbstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Recepcja Biblii w liturgii: wymiary i perspektywy interdyscyplinarnych badań. Vox Patrum, 63, 713-713. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3884

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>