Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, Wydawnictwo WAM, ss. 236.


Published : 2014-01-05


Stawiszyński, W. (2014). Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, Wydawnictwo WAM, ss. 236. Vox Patrum, 61, 567-572. https://doi.org/10.31743/vp.3905

Wojciech Stawiszyński 
Most read articles by the same author(s)