Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: „Między religio licita a religio regalis – Kościół i teologia czasu przemian” (Lublin, KUL, 21-23 X 2013)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: „Między religio licita a religio regalis – Kościół i teologia czasu przemian” (Lublin, KUL, 21-23 X 2013). Vox Patrum, 61, 669-671. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3924

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6