Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014). Vox Patrum, 61, 685-687. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3931

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>