Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Byzantina Lodziensia 12, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 236.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Byzantina Lodziensia 12, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 236. Vox Patrum, 58, 355-358. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4088

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>