Patrystyka w czasopismach 2011 i 2012


Published : 2012-12-15


Figiel, J. (2012). Patrystyka w czasopismach 2011 i 2012. Vox Patrum, 58, 417-484. https://doi.org/10.31743/vp.4095

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>