V Krakowskie Spotkania Starożytnicze: „Propaganda w starożytności”Abstract

nie dotyczyPublished : 2012-12-15


Figiel, J. (2012). V Krakowskie Spotkania Starożytnicze: „Propaganda w starożytności”. Vox Patrum, 58, 516-517. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4108

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>