Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377)


Abstract

nie dotyczy


Ambrosius, De virginibus, PL 16
Anné L., La conclusion du mariage dans la tradition et le droit de l’Église jusqu’au VI siècle, LThL 12 (1935) 513-550
Anné L., La conclusion du mariage dans la tradition et le droit de l’Église Latine, EThL 12 (1935)
Augustinus, Sermo, PL 38
Baus K., Die Kranz in Antike und Christentum, Breslau 1914
Clemens Alexandrinus, Paedagogus
Dattrino L., Giovanni Crisostomo di fronte al matrimonio, RivAC 78 (2002) 145-155
Dattrino L., Il ma¬trimonio nel pensiero di Giovanni Crisostomo, Roma 2002
Dmitruk M., Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma, VoxP 21 (2001) t. 40-41, 263-291
Dumortier J., Le mariage dans les milieux chré¬tiens d’Antioche et de Byzance d’après Saint Jean Chrysostome, „Lettres d’Humanité” 6 (1947) 102-166
Ephraem Syrus, Sermo de Abraham
Gorge D., Mariage et perfection chrétienne d’après S. Jean Chrysostome, „Etudes Carmelitaines” 21 (1936) 4-52
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Polycarpum
Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935
Joannes Chrysostomus, De inani gloria
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Thessalonicenses hom.
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Colossenses hom., PG 62,
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Ephesios hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Romanos hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, Propter fornicationes 2, PG 51
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae, PG 51
Josè Soto M., El matrimonio „in fieri” en la doctrina de S. Ambrosio y S. Juan Crisostomo, Roma 1976
Josè Soto M., La copula en la doctrina matrimonial de san Juan Crisostomo, w: Homenaje a Pedro Sainz Rodriguez, IV, Madrid 1986, 3-18
Kos S., Matrimony as a path to sal¬vation in the writings of St. John Chrysostom (po chorwacku), „Obnovlieni Život” 28 (2003) 43-72
Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu u św. Jana Chryzostoma (Wstęp), w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu i ascezie, BOK 19, Kraków 2002, 17-43
Longosz S., Śpiew w rodzinie środkiem wychowania w pedagogii św. Jana Chryzostoma, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1 (2009) 13-55
Longosz S., Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988
Minucius Felix, Octavius
Moulard S., St. Jean Chrysostome, défenseur du mariage et l’apôtre de la virginité, Paris 1925
Natali A., Mariages chrétiens à Antioche au IV siècle, w: Sociabilité, pouvoirs et societé. Actes du colloque, Rouen 1987
Nehring P., Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005
Palladius, Historia Lausiaca
Ożóg M., Ceremonie zawarcia małżeństwa w relacji św. Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009), t. 53-54, 159-174
Rentinck P., La cura pastorale in Antiochia nel IV secolo, Roma 1970
Righetti M., Manuale di storia liturgica, IV, Milano 1959
Ritzer K., Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends, Münster 1962
Roth C.P. – Anderson D., St.John Chrysostom on marriage and family life, Crestwood 1986, 7-24
Salis A., Die Brautkröne, RhM 78 (1920-1924) 199-215
Scaglioni C., Ideale coniugale et famigliare nel Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, ed. R. Cantalamessa, Milano 1976, 271-422
Schrijnen J., La couronne nuptiale dans l’antiquité chrétienne, „Mélanges Archéologie et d’Histoire” 31 (1911) 3-319
Soranus, Gynaecia
Św. Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony?, tłum. T. Krynicka, wstęp i komentarz S. Longosz, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 599-621
Špidlík T., Il matrimonio, sacramento di unità nel pensiero di Crisostomo, „Augustinianum” 17 (1977) 221-226
Szczur P., Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 95-112
Tertullianus, Ad uxorem
Tertullianus, De corona
Tertullianus, De pudicitia
Tsouros K., La dottrina sul matrimonio in san Giovanni Crisostomo, „ Asprenas” 21 (1974) 9-46
Tyburowski K., Wzajemna wierność małżeńska w nauczaniu Jana Chryzostoma, tamże, s. 135-144
Wachowicz A., Czystość małżeńska według św.Jana Chryzostoma, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2007, nr 1, 35-75
Widok N., Bóg i prarodzice w refleksji Jana Chryzostoma na Księgę Rodzaju, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 191-204
Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław – Kraków 2001
Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław – Kraków 2007
Wysocki M., Świętość i sakramentalność małżeństwa w myśli Jana Chryzostoma, tamże, s. 145-158
Zagórski D., Nierozerwalność małżeństwa w myśli Jana Chryzostoma, tamże, s. 123-134.

Published : 2011-12-15


Krynicka, T., & Longosz, S. (2011). Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377). Vox Patrum, 56, 579-595. https://doi.org/10.31743/vp.4244

Tatiana Krynicka 
Uniwersytet Gdański  Poland
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>