Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2009-2010


Published : 2018-12-16


Longosz, S., & Naumowicz, J. (2018). Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2009-2010. Vox Patrum, 56, 717-770. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4273

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>