Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (Sekcja Patrystyczna, Stary Sącz, 19-21 IX 2011)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (Sekcja Patrystyczna, Stary Sącz, 19-21 IX 2011). Vox Patrum, 56, 926-929. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4293

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>