Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w latach 2009-2011


Published : 2018-12-16


Longosz, S., & Turlej, S. (2018). Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w latach 2009-2011. Vox Patrum, 56, 959-970. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4302

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Stanisław Turlej 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>