Św. Jan Damasceński, III Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores)


Abstract

nie dotyczy


Basilius, De Spiritu Sancto, PG 32, tłum. A. Brzóstowska, Św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, Warszawa 1999
Dionizy Areopagita, De divinis nominibus, PG 3, tłum. M. Dzielska, Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych, red. A. Baron – H. Pietras, t. 1, ŹMT 24, Kraków 2001
Gregorius Nazianzenus, Oratio, tłum. Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Joannes Moschus, Pratum spirituale 45, PG 87/3
Kottera B., Die Schriften des Johannes von Damascus, Bd. III, PTS 17, Berlin – New York 1975

Published : 2009-12-15


Dylewska, M. (2009). Św. Jan Damasceński, III Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores). Vox Patrum, 53, 637-651. https://doi.org/10.31743/vp.4384

Maria Magdalena Dylewska 
Polska  Poland
Most read articles by the same author(s)