Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2007-2008


Longosz, S., & Naumowicz, J. (2009). Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2007-2008. Vox Patrum, 53, 813-867. https://doi.org/10.31743/vp.4387

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>