Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2007-2008 roku


Published : 2009-12-15


Longosz, S. (2009). Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2007-2008 roku. Vox Patrum, 53, 869-886. https://doi.org/10.31743/vp.4388

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>