Sympozjum patrystyczne w Poznaniu o Słowie BożymAbstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Sympozjum patrystyczne w Poznaniu o Słowie Bożym. Vox Patrum, 53, 1083-1083. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4395

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>