Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396.


Published : 2009-12-15


Jaśkiewicz, G. (2009). Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396. Vox Patrum, 53, 707-711. https://doi.org/10.31743/vp.4404

Grzegorz Jaśkiewicz 
Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach  Poland
Most read articles by the same author(s)