O. Dariusz Kasprzak OFMCap, Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Sylwiana z Marsylii, Kraków 2008, Wydawnictwo UNUM, ss. 330.


Published : 2009-12-15


Pietras, H. (2009). O. Dariusz Kasprzak OFMCap, Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Sylwiana z Marsylii, Kraków 2008, Wydawnictwo UNUM, ss. 330. Vox Patrum, 53, 735-737. https://doi.org/10.31743/vp.4412

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)