Bożena Stawoska-Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-IV wieku, Bydgoszcz 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 616.


Published : 2009-12-15


Pietras, H. (2009). Bożena Stawoska-Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-IV wieku, Bydgoszcz 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 616. Vox Patrum, 53, 737-743. https://doi.org/10.31743/vp.4413

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)